Welkom bij Huisartsenpraktijk Bosboomstraat

Vier praktijken onder één dak; dat is Huisartsenpraktijk Bosboomstraat. Met ons enthousiaste team van huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en diëtisten staan wij voor u klaar in het Gezondheidshuis.

NIEUWS

Coronavaccinatie 2023-2024

Reguliere vaccinatieronde voorbij

Afgelopen najaar heeft de reguliere vaccinatieronde plaatsgevonden. Alle patiënten hebben drie maanden de tijd gehad om een covid-vaccinatie te halen. De reguliere vaccinatieronde is nu voorbij. Er is geen inhaalvaccinatieronde.

Vaccinatie alleen voor selecte groepen

De vaccinatie nu alleen nog te halen voor een paar, selecte groepen:

  • Zwangeren (zonder verwijzing)
  • Patiënten met een medische indicatie voor een extra vaccinatie (hoog risico groepen), bijvoorbeeld mensen die chemotherapie of een orgaantransplantatie ondergaan. Dit gaat op verwijzing van de medisch specialist. De huisarts heeft hierin geen rol.
  • Wanneer een behandelend arts het noodzakelijk acht, kan op individuele basis ook zonder medisch hoog risico verwezen worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ouders van een kind dat een stamceltransplantatie ondergaat. Ouders kunnen dan gevaccineerd worden (ringvaccinatie). In deze uitzonderlijke situatie kan de vraag voor een verwijzing bij de huisarts terecht komen.

Wat zoekt u op de website