Nieuws

Schurft

Schurft in het Kort:
Bij schurft heb je heel erge jeuk, vooral ’s nachts.
Dit komt door schurftmijten. Dit zijn kleine, spinachtige beestjes.
Schurftmijt kruipt via huidcontact van een persoon naar de andere.
Schurft is vervelend maar niet gevaarlijk.
De behandeling is insmeren met permetrine crème of gel.
Het is belangrijk dat alle huisgenoten dat tegelijk doen.

Bron: Thuisarts.nl
 

Lees meer:

Informatie RIVM

Stappenplan behandeling schurft met permetrine creme

Stappenplan behandeling schurft met Ivermectine pillen

 

Leefstijlprogramma's (GLI)
Afschalen coronamaatregelen

Door vaccinatie en doorgemaakte infectie blijkt de bescherming tegen ernstige ziekte door Corona onder de Nederlandse populatie hoog. Bij een meerderheid van de mensen veroorzaakt een (nieuwe) infectie Corona een mild ziektebeeld. Daarmee lijkt Nederland in de endemische fase van de corona uitbraak terechtgekomen. De nog geldende maatregelen voor het algemene publiek en voor de zorg worden daarom afgeschaald.

Test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek komen hiermee te vervallen. De corona specifieke adviezen ‘Blijf thuis bij klachten, doe een zelftest en ga in isolatie bij een positieve test’ worden vervangen door een aantal aanvullende generieke adviezen voor personen met een luchtweginfectie.

Dit zijn:

Blijf, indien mogelijk, thuis als je je ziek voelt.

Vermijd contact met kwetsbare mensen of draag een mondneusmasker indien dit niet mogelijk is.

De infectiepreventieve adviezen (handhygiëne, hoest/snuit/nieshygiëne en goede ventilatie) blijven belangrijk. 

Testen (zelftest) hoeft niet maar mag wel.

 

Omdat de medewerkers van Huisartsenpraktijk Bosboomstraat ook in aanraking komen met kwetsbare patiënten, vragen wij u het volgende:

Als u hoest, draag een mondneusmasker in de praktijk.

Als u hoest, hou 1,5m afstand in de wachtruimte. 

Alvast bedankt!

Team Huisartsenpraktijk Bosboomstraat.

Verzoek om het online patiënten portaal te gebruiken

Door de stijgende zorgvraag en personeelskrapte is de werkdruk in de praktijk toegenomen. Om u zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen en de werkdruk voor ons werkbaar te houden, willen wij u vragen om zo min mogelijk gebruik te maken van de balie.

Als u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u plaats nemen in de wachtkamer. Heeft u een vraag, wilt u een recept aanvragen of wilt u een afspraak inplannen? Dan verzoeken wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van het online patiënten portaal.
Via het online patiënten portaal kunt u zelf afspraken inplannen, uw medicatie herhalen, uw dossier inzien en een E-consult met de huisarts aanvragen. U moet dan wel eerst een account aanmaken. U kunt een account aanmaken via onze website bij onderwerp: “digitaal patiënten portaal”.
Nadat u dit heeft gedaan vragen wij u zich eenmalig te identificeren bij de assistente aan de balie. Op deze manier draagt u bij aan het verminderen van de werkdruk en de wachttijden aan de telefoon.

Mocht u geen gebruik kunnen maken van het patiënten portaal, of wilt u toch een medewerker spreken, dan kunt u ons ook telefonisch bereiken.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Het team van Huisartsenpraktijk Bosboomstraat.

Langere verwerkingstijd inschrijvingen

Vanwege grote instroom nieuwe patiënten hebben wij momenteel langere verwerkingstijd nodig.
Na het invullen van het inschrijfformulier streven wij er naar nieuwe inschrijvingen binnen 2 dagen te verwerken.
Als uw inschrijving is verwerkt, ontvangt u een mail waarin vermeld staat bij welke huisarts u bent ingeschreven.
Hierna kunt u een afspraak maken op het spreekuur. Als voor die tijd een afspraak nodig is, kunt u dit overleggen met onze medewerkers.

Hartelijk dank voor uw begrip.

 

Opgelopen wachttijd psychologische hulp

Momenteel heeft onze psychologische begeleiding (de POH-GGZ) helaas een langere wachttijd dan u van ons gewend bent.
Wij doen ons uiterste best om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. En we proberen natuurlijk, daar waar mogelijk, alternatieven te zoeken.
Als er vragen en opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.

Dank voor uw begrip.

Apenpokken (Monkeypox)

Het Apenpokkenvirus (ook wel Monkeypox genoemd) is aangetroffen in Nederland. De variant die nu in Europa gevonden is, is meestal niet heel besmettelijk, maar veel is nog onduidelijk.

De meeste mensen krijgen de ziekte na contact met een besmet mens of dier die het virus bij zich heeft. Het virus kan binnendringen via je slijmvliezen (bijvoorbeeld mond, neus, ogen), open wondjes (niet per se zichtbare wonden). Het virus kan zich ook verspreiden via druppels uit blaasjes of uit de mond-keelholte, maar niet via zwevende druppeltjes in de lucht, zoals bij het coronavirus wel het geval is.
Bij mensen zijn de ziekteverschijnselen meestal mild. De meeste mensen herstellen volledig binnen 4 weken na de eerste klachten. 

Symptomen:
De ziekte begint vaak met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid. 
Na een tot drie dagen krijg je een uitslag die meestal in het gezicht begint en die daarna over het hele lichaam verschijnt. Deze uitslag begint met vlekken die overgaan in blaasjes. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na twee tot drie weken van de huid afvallen. Zodra de korstjes weg zijn, zijn alle andere symptomen doorgaans ook verdwenen en ben je genezen. 

Wat te doen als je denkt dat je het virus hebt?

Bel uw eigen huisarts. DUS KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK! Hij of zij zal, indien nodig, de GGD informeren. 

Meer informatie: THUISARTS.NL

Let op: Apenpokken (Monkeypox) is iets anders dan krentenbaard (een huidinfectie door een bacterie, die wel vaak in Nederland voorkomt). Op Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname gebruikt men de naam apenpokken vaak voor deze ziekte krentenbaard.

U-gids

De gemeente Utrecht heeft de website www.ugids.nl gemaakt. Dit is een digitale wegwijzer voor inwoners van Utrecht op het gebied van onder meer zorg, welzijn en wonen.

Wij willen deze website graag wat meer onder de aandacht brengen bij Utrechters. 

De praktijk is weer open voor nieuwe patiënten

Huisartsenpraktijk Bosboomstraat is weer open voor nieuwe patiënten!
In verband met de vele inschrijvingen van afgelopen jaar, waren we tijdelijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelukkig is het nu weer mogelijk u te ontvangen als nieuwe 
patiënt.

 

Schrijf u HIER in!

Uw mening/ enquête

Huisartsenpraktijk Bosboomstraat vindt uw mening over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening belangrijk. Daarom voeren wij een onderzoek uit naar de ervaringen over onze zorg en dienstverlening. Om de zorg aan u in de (nabije) toekomst blijvend te kunnen verbeteren, verzoeken wij u om mee te werken aan dit onderzoek. De bijbehorende enquête kunt u online invullen. De online enquêtes stellen ons in staat om u vragen op maat te stellen; over de ervaringen die u heeft gehad met onze zorgprofessionals.

Ga naar de vragenlijst

Tevens is de praktijk dit jaar voor het tiende jaar, een door het NHG geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk dat staat voor een hoge kwaliteit van zorg. Ook voor dit keurmerk is het van belang dat we uw mening weten. Het onderzoek voor Huisartsenpraktijk Bosboomstraat wordt uitgevoerd door Amicura, een onafhankelijk onderzoeksbureau voor de zorg. Uw antwoorden zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden en anoniem behandeld en verwerkt worden. De resultaten van het onderzoek zullen dan ook niet te herleiden zijn tot individuele deelnemers aan het onderzoek.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs!

Huisartsenpraktijk Bosboomstraat Rookvrij

Huisartsenpraktijk Bosboomstraat is rookvrij. Ten eerste omdat we ons willen aansluiten bij het landelijk initiatief “Op weg naar een rookvrije generatie”. Maar ook om overlast te voorkomen en om te investeren in de gezondheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Wilt u stoppen met roken? En heeft u hier hulp bij nodig? Vraag het onze medewerkers.

Saltro werkt uitsluitend op afspraak!

Voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmaterialen kunt u alleen op de geopende locaties van Saltro terecht wanneer u een afspraak heeft gemaakt. Dit doet Saltro om verspreiding van coronavirus te voorkomen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Alleen wanneer ze op afspraak werken kunnen ze lange wachtrijen en volle wachtruimtes vermijden. 

Voor het maken van een afspraak click: HIER

Of bel het zorginformatiecentrum via 030-236 11 86 bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. 

Heeft u slaapproblemen?

Onze praktijk werkt met Slaapstraat.

Slaapstraat is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen. Wanneer uw huisarts slaapproblemen bij u signaleert kunt u samen besluiten deel te nemen aan Slaapstraat. De assistente geeft u vervolgens de benodigde informatie over.
U verzamelt gedurende één week allerlei informatie over uw slaapgedrag, waarna u met de huisarts de verzamelde informatie bespreekt.
Samen maakt u zo nodig een behandelplan. U kunt bijvoorbeeld worden doorverwezen naar onze praktijkondersteuner GGZ of het ziekenhuis.

Lees meer over de Slaapstraat/ Slaapmeetweek

Uw medische gegevens thuis bekijken.

Vanaf juli 2020 is het mogelijk om uw medische gegevens thuis te bekijken.

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:

 • het advies van de huisarts
 • de uitslagen van onderzoek
 • de lijst met uw medicijnen
   
  U kunt dan uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.
   
  Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? 
Kinder- en jeugd GGZ

Vanaf 1 januari 2020 zorgen de aanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 dat er in geheel Utrecht teams in de buurt zijn, die de specialistische jeugdhulp kunnen bieden. Het doel is om de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in Utrecht op maat en dichtbij te organiseren.

Wat is specialistische jeugdhulp?
Veel hulpvragen kunnen de huisarts, jeugdarts of het buurtteam beantwoorden en in overleg kunnen zij specialistische jeugdhulp hierbij betrekken. Dit gaat dan bijvoorbeeld om diagnostiek en behandeling door een psycholoog of psychiater, begeleiding door een (systeem)therapeut, pleegzorg enzovoort. Voor deze hulp heeft u een verwijzing nodig en deze verloopt voornamelijk via Buurtteam Oost.

Organisatie in Utrecht Oost
Voor de wijk Utrecht Oost is alleen Spoor030 de aanbieder van deze specialistische jeugdhulp. Zij doen dat met teams in de wijk en in goed samenwerkingsverband met het Buurtteam Oost.
Voor meer informatie of vragen over uw kind en gezin kunt u bij voorkeur contact opnemen met het Buurtteam Oost (030-7400509).
Zij kunnen namelijk een goede inschatting maken en samen met u bekijken welke zorg er nodig is. Houdt u daarbij wel rekening met aanzienlijke wachttijden voor deze specialistische jeugdhulp via Spoor030.

Voor meer informatie zie ook:

https://www.buurtteamsutrecht.nl

https://spoor030.nl

BIG Nummer

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor u als patiënt makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. Het BIG nummer kunt u vinden bij de medewerkers.

Parkeerbeleid

Indien u per auto naar de praktijk komt, kunt u op het terrein P2 en P3 van het Diakonessenhuis parkeren. Uitrijkaartjes kunt u afrekenen bij de parkeerautomaat bij het Diakonessenhuis of in de parkeergarage. Indien u in de wijk parkeert, betaalt u het daar geldende tarief.

Alleen met PIN betalen

Bent u passant en moet u uw consult betalen? Dan kunt u dit uitsluitend met PIN bij ons doen.