Praktijkverpleegkundige

Praktijkverpleegkundigen (POH’s)
In huisartsenpraktijk Bosboomstraat werken vijf Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH). Dit zijn gediplomeerde verpleegkundigen, die de huisartsen ondersteunen bij de zorg aan mensen met een chronische aandoening. Zij hebben hun eigen spreekuur en werken nauw samen met de huisarts. Het eerste bezoek aan de POH gaat altijd via de huisarts. De zorg door de POH valt onder huisartsenzorg, en wordt dus vergoed door de basisverzekering. Een afspraak met de praktijkverpleegkundige kunt u bij de assistente maken.

POH-somatiek - lichamelijke problemen
Twee van onze praktijkverpleegkundigen zijn er voor lichamelijke problemen (POH-somatiek). Dit zijn Gerda Vogelaar en Annet Wijnbergen. De praktijkverpleegkundigen ondersteunen de huisarts in de zorg voor de ouderen en chronisch zieken, en bij de preventie van ziekten.

Zij begeleiden u bij:

  • Hoge bloeddruk
  • Vaatproblemen/ziekten
  • Longproblemen/ziekten
  • Suikerziekte (diabetes type II)
  • Stoppen met roken
  • Andere leefstijladviezen
  • Problemen omtrent zorg
  • Problemen omtrent het ouder worden
Ouderenzorg

Ouderenzorg
In onze huisartsenpraktijk bezoekt de ouderenzorg-verpleegkundige de mensen thuis. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: langer thuiswonen, persoonlijke zorg, medicijngebruik, de sociale omgeving en problemen die ouderen tegenkomen.

De verpleegkundige kijkt met u naar wat u wilt en wat er kan. In overleg kunnen andere hulpverleners worden ingeschakeld, zoals thuiszorg, een fysio- ergotherapeut en vrijwilligersorganisatie zoals de Zonnebloem. De verpleegkundige bespreekt het bezoek na met uw huisarts.