Medisch dossier & Verklaringen

Uw medisch dossier

Uw medisch dossier
In een medisch dossier staan alle gegevens rondom uw behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, röntgenfoto’s of (verwijs-)brieven aan een specialist of huisarts. Uw hulpverlener is verplicht om dit in een medisch dossier bij te houden.

Steeds vaker leggen behandelaars deze gegevens vast in een elektronisch patiëntendossier (EPD). De inhoud van zo’n elektronisch opgeslagen dossier is hetzelfde als dat van een papieren dossier. Voordeel van het EPD is dat het sneller en gemakkelijker in te zien is. Zo hebben uw hulpverleners altijd de complete informatie bij de hand.

Uw medisch dossier inzien
U mag uw medisch dossier inzien, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. De bij uw behandeling betrokken zorgverleners hebben ook het recht om gegevens uit uw dossier in te zien. De behandelaar of de instelling waar de behandelaar werkt is verantwoordelijk voor uw dossier. U mag het daarom niet mee naar huis nemen. Wel mag u een kopie opvragen. Vanaf 2019 moeten zorgverleners medische gegevens digitaal beschikbaar stellen, dat maakt inzien van uw gegevens eenvoudiger.

Opvragen van uw gegevens door anderen
Het gebeurt regelmatig dat een familielid de uitslag van een onderzoek of de medische gegevens van een patiënt opvraagt. Bijvoorbeeld omdat de patiënt zelf op dat moment niet kan bellen met de praktijk.

De huisartsen, verpleegkundigen en assistentes hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij geen uitslagen of medische informatie mogen doorgeven aan partners/echtgenoten of ouders van kinderen ouder dan 1­­­­­2 jaar. De patiënt moet dus zelf bellen voor de uitslag. Alleen als de patiënt ons uitdrukkelijk toestemming geeft dat een specifiek ander persoon de gegevens mag opvragen, mogen wij deze wel vrijgeven.

Deelname Wetenschappelijk Onderzoek

Uw huisarts werkt mee met wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidszorg. Dit is geanonimiseerd. Voor dergelijk onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor z­­ijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer.

Met behulp van de verzamelde gegevens van meerdere huisartsen in Nederland  proberen onderzoekers een antwoord te geven op vragen zoals:

  • welke geneesmiddelen worden voorgeschreven bij welke ziekte en waarom?
  • leidt gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel?
  • hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen?

Gegevensbescherming
Uw huisarts mag natuurlijk niet zomaar meewerken aan dit onderzoek. De gegevens die de huisarts over u heeft, zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts anonieme medische gegevens en kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn. Alleen uw huisarts weet welke gegevens bij welke patiënt horen.

Bezwaren
Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meld dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoeksproject.

Medische keuringen en verklaringen

Medische keuringen en verklaringen
De huisartsen van praktijk Bosboomstraat houden zich aan de landelijke richtlijnen aan van de beroepsgroep. Daarin staat ondermeer dat een arts geen geneeskundige verklaringen mag afgeven over eigen patiënten.

Wat is een geneeskundige verklaring?
Een geneeskundige verklaring is een document waarin een arts beoordeelt of u (medisch) geschikt of ongeschikt bent voor bepaalde zaken. Voorbeelden daarvan zijn: of u in staat bent om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen, of dat u recht heeft op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte. Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet uw eigen huisarts.

Waarom mag uw eigen dokter u geen geneeskundige verklaring geven?
Uw eigen huisarts wil u zo goed mogelijk helpen en daarvoor is een goede vertrouwensrelatie met u belangrijk. Als uw huisarts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is, kan dat de relatie schaden.

Een onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Zo’n speciale keuringsarts weet bovendien alles over de eisen voor het toewijzen van de voorziening die u aanvraagt. Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

Voor meer informatie download de pdf van het KNMG