Nieuws

Verzoek om het online patiënten portaal te gebruiken

Door de stijgende zorgvraag en personeelskrapte is de werkdruk in de praktijk toegenomen. Om u zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen en de werkdruk voor ons werkbaar te houden, willen wij u vragen om zo min mogelijk gebruik te maken van de balie.

Als u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u plaats nemen in de wachtkamer. Heeft u een vraag, wilt u een recept aanvragen of wilt u een afspraak inplannen? Dan verzoeken wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van het online patiënten portaal.
Via het online patiënten portaal kunt u zelf afspraken inplannen, uw medicatie herhalen, uw dossier inzien en een E-consult met de huisarts aanvragen. U moet dan wel eerst een account aanmaken. U kunt een account aanmaken via onze website bij onderwerp: “digitaal patiënten portaal”.
Nadat u dit heeft gedaan vragen wij u zich eenmalig te identificeren bij de assistente aan de balie. Op deze manier draagt u bij aan het verminderen van de werkdruk en de wachttijden aan de telefoon.

Mocht u geen gebruik kunnen maken van het patiënten portaal, of wilt u toch een medewerker spreken, dan kunt u ons ook telefonisch bereiken.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Het team van Huisartsenpraktijk Bosboomstraat.

Langere verwerkingstijd inschrijvingen

Vanwege grote instroom nieuwe patiënten hebben wij momenteel langere verwerkingstijd nodig.
Na het invullen van het inschrijfformulier streven wij er naar nieuwe inschrijvingen binnen 2 dagen te verwerken.
Als uw inschrijving is verwerkt, ontvangt u een mail waarin vermeld staat bij welke huisarts u bent ingeschreven.
Hierna kunt u een afspraak maken op het spreekuur. Als voor die tijd een afspraak nodig is, kunt u dit overleggen met onze medewerkers.

Hartelijk dank voor uw begrip.

 

Opgelopen wachttijd psychologische hulp

Momenteel heeft onze psychologische begeleiding (de POH-GGZ) helaas een langere wachttijd dan u van ons gewend bent.
Wij doen ons uiterste best om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. En we proberen natuurlijk, daar waar mogelijk, alternatieven te zoeken.
Als er vragen en opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.

Dank voor uw begrip.

Apenpokken (Monkeypox)

Het Apenpokkenvirus (ook wel Monkeypox genoemd) is aangetroffen in Nederland. De variant die nu in Europa gevonden is, is meestal niet heel besmettelijk, maar veel is nog onduidelijk.

De meeste mensen krijgen de ziekte na contact met een besmet mens of dier die het virus bij zich heeft. Het virus kan binnendringen via je slijmvliezen (bijvoorbeeld mond, neus, ogen), open wondjes (niet per se zichtbare wonden). Het virus kan zich ook verspreiden via druppels uit blaasjes of uit de mond-keelholte, maar niet via zwevende druppeltjes in de lucht, zoals bij het coronavirus wel het geval is.
Bij mensen zijn de ziekteverschijnselen meestal mild. De meeste mensen herstellen volledig binnen 4 weken na de eerste klachten. 

Symptomen:
De ziekte begint vaak met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid. 
Na een tot drie dagen krijg je een uitslag die meestal in het gezicht begint en die daarna over het hele lichaam verschijnt. Deze uitslag begint met vlekken die overgaan in blaasjes. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na twee tot drie weken van de huid afvallen. Zodra de korstjes weg zijn, zijn alle andere symptomen doorgaans ook verdwenen en ben je genezen. 

Wat te doen als je denkt dat je het virus hebt?

Bel uw eigen huisarts. DUS KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK! Hij of zij zal, indien nodig, de GGD informeren. 

Meer informatie: THUISARTS.NL

Let op: Apenpokken (Monkeypox) is iets anders dan krentenbaard (een huidinfectie door een bacterie, die wel vaak in Nederland voorkomt). Op Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname gebruikt men de naam apenpokken vaak voor deze ziekte krentenbaard.

Coronamaatregelen

Sinds 23 maart zijn veel coronamaatregelen vanuit de overheid verder versoepeld. Maar corona is nog steeds niet weg, gezien de vele besmettingen die er nog steeds plaatsvinden. Dit kan de nodige gevolgen hebben voor de kwetsbare onder ons en voor de bemensing van de zorg. We vinden het als huisartsenpraktijk daarom belangrijk om in onze praktijk bepaalde basismaatregelen te blijven hanteren:

 • Houd 1,5 m afstand waar het mogelijk is.
 • Goede hand-, hoest- en snuithygiëne.
 • Een mondkapje moet niet maar mag wel. Bij hoesten, verkoudheid, keelpijn en/of koorts verzoeken wij u wel dringend een mondkapje te dragen.
 • Bij klachten is het vaak verstandig een zelftest af te nemen.
 • Is er Corona bij u vastgesteld, kom dan niet naar de praktijk. Maar bel ons eerst.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Het team van Huisartsenpraktijk Bosboomstraat.

U-gids

De gemeente Utrecht heeft de website www.ugids.nl gemaakt. Dit is een digitale wegwijzer voor inwoners van Utrecht op het gebied van onder meer zorg, welzijn en wonen.

Wij willen deze website graag wat meer onder de aandacht brengen bij Utrechters. 

Afspraak maken?

Er heerst Corona in het land. Omdat het Corona  virus zo besmettelijk is, neemt huisartsenpraktijk Bosboomstraat extra maatregelen.

Maak gebruik van de handgel bij de ingang.

Hou 1,5 meter afstand (dit is een verzoek).

Een mondkapje hoeft niet maar mag altijd. Draag wel een mondkapje bij luctwegklachten (hoesten, verkouden, keelpijn) en koorts (dit is geen verplichting maar een verzoek).

Kom niet zomaar naar de praktijk, maar bel ons eerst even op. Ook als u geen klachten heeft.

Heeft u geen luchtwegklachten of koorts? Dan kunt u een afspraak maken. Wel hebben we op dit moment een beperkt aantal plekken op het spreekuur op de praktijk. Dit is met name om de drukte in de gangen en de wachtkamer te beperken. De assistente, verpleegkundige of huisarts zal inschatten of een bezoek aan de praktijk echt noodzakelijk is. Vaak is een telefonisch consult of een e-consult al voldoende. Maar in sommige gevallen is een bezoek aan de praktijk toch wenselijk. Het is belangrijk dat u niet te vroeg, maar ook niet te laat komt. Kom precies op tijd. Al deze maatregelen zijn er om verdere besmetting te voorkomen.  Graag vragen wij uw begrip en medewerking hiervoor.

Als u luchtwegklachten en/of koorts heeft, dan kunt u niet zomaar naar de praktijk komen. Het kan zijn dat u verzocht wordt een coronazelftest te doen of een een test te laten doen bij de bij de GGD. Ook al bent u reeds ziek geweest of gevaccineerd. Dit is voor de veiligheid van anderen. U krijgt dan een telefonische afspraak.   Als de huisarts het nodig vindt dat u wordt beoordeeld krijgt u een afspraak op een daarvoor geschikt moment. Dit is meestal aan het einde van de dag. De huisarts ziet u dan in beschermende kleding. Tijdens dit bezoek bent u wel verplicht een mondkapje te dragen.

Zelftesten en het coronavirus
Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis voor de zekerheid kunt gebruiken. Ook als u volledig bent gevaccineerd.
Gebruik een zelftest als u coronaklachten heeft. Of maak een afspraak bij de GGD. 


Hartelijk dank voor uw medewerking.

Team Huisartsenpraktijk Bosboomstraat

De praktijk is weer open voor nieuwe patiënten

Huisartsenpraktijk Bosboomstraat is weer open voor nieuwe patiënten!
In verband met de vele inschrijvingen van afgelopen jaar, waren we tijdelijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelukkig is het nu weer mogelijk u te ontvangen als nieuwe 
patiënt.

 

Schrijf u HIER in!

Uw mening/ enquête

Huisartsenpraktijk Bosboomstraat vindt uw mening over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening belangrijk. Daarom voeren wij een onderzoek uit naar de ervaringen over onze zorg en dienstverlening. Om de zorg aan u in de (nabije) toekomst blijvend te kunnen verbeteren, verzoeken wij u om mee te werken aan dit onderzoek. De bijbehorende enquête kunt u online invullen. De online enquêtes stellen ons in staat om u vragen op maat te stellen; over de ervaringen die u heeft gehad met onze zorgprofessionals.

Ga naar de vragenlijst

Tevens is de praktijk dit jaar voor het tiende jaar, een door het NHG geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk dat staat voor een hoge kwaliteit van zorg. Ook voor dit keurmerk is het van belang dat we uw mening weten. Het onderzoek voor Huisartsenpraktijk Bosboomstraat wordt uitgevoerd door Amicura, een onafhankelijk onderzoeksbureau voor de zorg. Uw antwoorden zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden en anoniem behandeld en verwerkt worden. De resultaten van het onderzoek zullen dan ook niet te herleiden zijn tot individuele deelnemers aan het onderzoek.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs!

Coronavirus (COVID-19, SARS-CoV-2)
 • Heeft u luchtwegklachten/koorts? heeft u vragen over Corona? Lees onderstaande tekst. Kom met deze klachten NIET naar de praktijk.

  ALLES OVER CORONA, THUISARTS.NL
   
 • Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven.
 • Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geef anderen (ook uw huisarts/hulpverlener) geen hand.
  • Doe zo nodig een mondkapje op.
 • Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).
  • Laat u testen bij de GGD.
  • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
  • Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.
 • Bent u ouder dan 70, of heeft u een chronische ziekte? Bel dan direct uw huisarts of huisartsenpost als u:
  • koorts heeft (meer dan 38 graden)
  • en hoest of moeilijk ademt.
   Ga niet naar de huisarts toe!!!
 • Voor algemene informatie, ga naar:
  Thuisarts.nl 
  RIVM
  Of bel RIVM voor publieke vragen: 0800-1351
Huisartsenpraktijk Bosboomstraat Rookvrij

Huisartsenpraktijk Bosboomstraat is rookvrij. Ten eerste omdat we ons willen aansluiten bij het landelijk initiatief “Op weg naar een rookvrije generatie”. Maar ook om overlast te voorkomen en om te investeren in de gezondheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Wilt u stoppen met roken? En heeft u hier hulp bij nodig? Vraag het onze medewerkers.

Saltro werkt uitsluitend op afspraak!

Voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmaterialen kunt u alleen op de geopende locaties van Saltro terecht wanneer u een afspraak heeft gemaakt. Dit doet Saltro om verspreiding van coronavirus te voorkomen en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Alleen wanneer ze op afspraak werken kunnen ze lange wachtrijen en volle wachtruimtes vermijden. 

Voor het maken van een afspraak click: HIER

Of bel het zorginformatiecentrum via 030-236 11 86 bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. 

Heeft u slaapproblemen?

Onze praktijk werkt met Slaapstraat.

Slaapstraat is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen. Wanneer uw huisarts slaapproblemen bij u signaleert kunt u samen besluiten deel te nemen aan Slaapstraat. De assistente geeft u vervolgens de benodigde informatie over.
U verzamelt gedurende één week allerlei informatie over uw slaapgedrag, waarna u met de huisarts de verzamelde informatie bespreekt.
Samen maakt u zo nodig een behandelplan. U kunt bijvoorbeeld worden doorverwezen naar onze praktijkondersteuner GGZ of het ziekenhuis.

Lees meer over de Slaapstraat/ Slaapmeetweek

Uw medische gegevens thuis bekijken.

Vanaf juli 2020 is het mogelijk om uw medische gegevens thuis te bekijken.

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:

 • het advies van de huisarts
 • de uitslagen van onderzoek
 • de lijst met uw medicijnen
   
  U kunt dan uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.
   
  Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? 
Kinder- en jeugd GGZ

Vanaf 1 januari 2020 zorgen de aanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 dat er in geheel Utrecht teams in de buurt zijn, die de specialistische jeugdhulp kunnen bieden. Het doel is om de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in Utrecht op maat en dichtbij te organiseren.

Wat is specialistische jeugdhulp?
Veel hulpvragen kunnen de huisarts, jeugdarts of het buurtteam beantwoorden en in overleg kunnen zij specialistische jeugdhulp hierbij betrekken. Dit gaat dan bijvoorbeeld om diagnostiek en behandeling door een psycholoog of psychiater, begeleiding door een (systeem)therapeut, pleegzorg enzovoort. Voor deze hulp heeft u een verwijzing nodig en deze verloopt voornamelijk via Buurtteam Oost.

Organisatie in Utrecht Oost
Voor de wijk Utrecht Oost is alleen Spoor030 de aanbieder van deze specialistische jeugdhulp. Zij doen dat met teams in de wijk en in goed samenwerkingsverband met het Buurtteam Oost.
Voor meer informatie of vragen over uw kind en gezin kunt u bij voorkeur contact opnemen met het Buurtteam Oost (030-7400509).
Zij kunnen namelijk een goede inschatting maken en samen met u bekijken welke zorg er nodig is. Houdt u daarbij wel rekening met aanzienlijke wachttijden voor deze specialistische jeugdhulp via Spoor030.

Voor meer informatie zie ook:

https://www.buurtteamsutrecht.nl

https://spoor030.nl

BIG Nummer

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor u als patiënt makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. Het BIG nummer kunt u vinden bij de medewerkers.

Parkeerbeleid

Indien u per auto naar de praktijk komt, kunt u op het terrein P2 en P3 van het Diakonessenhuis parkeren. Uitrijkaartjes kunt u afrekenen bij de parkeerautomaat bij het Diakonessenhuis of in de parkeergarage. Indien u in de wijk parkeert, betaalt u het daar geldende tarief.

Alleen met PIN betalen

Bent u passant en moet u uw consult betalen? Dan kunt u dit uitsluitend met PIN bij ons doen.